نویسنده = سید حبیب الله موسوی
تعداد مقالات: 5
1. اثرات آزادسازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی بر شاخص هزینه زندگی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 83-116

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


2. پیامدهای حذف یارانه نان بر تغییر نرخ وابستگی به واردات و امنیت غذایی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 55-82

الهام سفلایی شهربابک؛ سید حبیب الله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


3. بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تأکید بر درآمدهای نفتی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 33-56

مریم سالاری؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب اله موسوی


4. ارزیابی آثار ریسکی آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در زیر بخش زراعت دشت بیضاء

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 129-148

سید حبیب الله موسوی؛ صفیه بهمن‌پوری


5. تحلیل آثار سیاست تعرفه‌ی واردات بر بازار برنج ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-20

سید حبیب الله موسوی؛ عبدالکریم اسماعیلی