نویسنده = حسین راحلی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی در ایران با تاکید بر تکانه‏های نفتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 179-195

ابراهیم جاودان؛ حسین راحلی؛ رشید نقدی


4. برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزشگذاری مشروط

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 49-62

حسین راحلی؛ محمد خداوردیزاده؛ حامد نجفی علمدارلو