نویسنده = سیدنعمت اله موسوی
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی پایداری اکولوژیک و اقتصادی پسته در استان کرمان و تعیین عوامل موثر بر آن

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-23

حسین رضائی نژاد اشکوری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ بهاء‌الدین نجفی


3. تحلیل اثر تجارت بر انتشار آلودگی در میان گروهی از کشورهای درحال توسعه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 47-67

فرزانه طاهری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ زکریا فرج زاده


5. اثر حذف یارانه ی انرژی بر هزینه های تولید کلزا در شهرستان مرودشت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 77-90

فرزانه طاهری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ محمد رضا رضایی


6. آثار جهانی شدن بر صادرات محصولات کشاورزی: مطالعه ی موردی زعفران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 43-61

سیدنعمت اله موسوی؛ سعید یزدانی؛ محمد رضا رضایی