نویسنده = محمود دانشور کاخکی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولید

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 167-192

حکمیه هاتف؛ علی‌اکبر سروری؛ محمود دانشور کاخکی


2. تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر امنیت غذایی(کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 181-201

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان‌بخت؛ محمود دانشور کاخکی