نویسنده = پژمان اعلایی بروجنی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر ریسک تولید انار با رویکردی به فقر(مطالعه‌ی موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 21-38

سیدابوالقاسم مرتضوی؛ مهدی قربانی؛ پژمان اعلایی بروجنی؛ علیرضا علیپور


2. اندازه ‏گیری کارایی مزارع صنعتی پرورش گاو شیری با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‏ها: مطالعه موردی جنوب استان تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 105-120

سیدهاشم امینی شال؛ احمدرضا یزدانی؛ امیر‌حسین چیذری؛ پژمان اعلایی بروجنی