نویسنده = ابراهیم جاودان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی در ایران با تاکید بر تکانه‏های نفتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 179-195

ابراهیم جاودان؛ حسین راحلی؛ رشید نقدی


2. تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 27-46

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


3. تأثیرآزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 135-150

سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ ابراهیم جاودان