نویسنده = حسین مهرابی بشرآبادی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه روش های الگوریتم ژنتیک و خودتوضیح با وقفه‏ های گسترده به منظور تخمین تابع تولید بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 43-64

سمانه نگارچی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حسین نظام آبادی پور


2. عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 161-177

حسین مهرابی بشرآبادی؛ امین پورمقدم


3. برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 147-162

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سمیه نقوی


4. تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 27-46

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


6. تعیین کارایی برای تولیدکنندگان کلزا در شهرستان ساری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 77-92

محمد رضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علیرضا شکیبایی؛ عبدالکریم اسماعیلی