نویسنده = محمد قربانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 137-155

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی؛ مجتبی مجاوریان


3. بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعهی موردی تولیدکنندگان گندم

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 63-76

سمانه سادات همراز؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی