نویسنده = محمدعلی داداشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و آثار اقتصادی آن، مورد پژوهشی: شالیکاران استان گیلان

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 217-236

محمدعلی شریفی؛ علی سردارشهرکی؛ محمدعلی داداشی؛ محمدهادی عسگری


2. الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 231-258

محمدعلی داداشی؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی