نویسنده = محمود محمدیان
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصولات ارگانیک در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 231-258

محمدعلی داداشی؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی