نویسنده = قاسم لیانی سنگ نیشتی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن در ایران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 83-102

قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ نوید کارگر ده بیدی؛ فاطمه فتحی


3. بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 123-148

نوید کارگر ده بیدی؛ محمدحسن طرازکار؛ قاسم لیانی سنگ نیشتی


4. ارزیابی استراتژی‌های مدیریتی سازمان شیلات ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 123-142

سیامک نیک مهر؛ قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ عبدالکریم اسماعیلی


5. تعیین الگوی کشت بهینه بخش مرکزی شهرستان سیرجان با توجه به پایداری منابع آب و محیط زیست

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 283-304

عباس میرزایی؛ قاسم لیانی؛ حسن آزرم؛ سیامک جمشیدی