نویسنده = جواد ترکمانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 47-65

نسیم تقوی؛ جواد ترکمانی


2. نقش بیمه درآمد در مدیریت ریسک کشاورزان(مطالعه موردی: پنبه کاران شهرستان داراب)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 143-168

مهدی فرزین؛ جواد ترکمانی؛ سید نعمت الله موسوی


3. بررسی نوسانات آب و بهینه کردن مصرف آن در بخش کشاورزی منطقه سیستان: کاربرد رهیافت فازی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 37-59

فاطمه افروزه؛ سیدنعمت الله موسوی؛ جواد ترکمانی


5. اثر اعتبارات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-16

محبوبه میر احمدی؛ جواد ترکمانی