نویسنده = هانیه کظمی شعبانزاده افلاکی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نگرش شالیکاران شهرستان رشت نسبت به ریسک نهاده: مدل اول اطمینان

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 103-122

هانیه کظمی شعبانزاده افلاکی؛ عذرا جوان‌بخت؛ خدیجه الفی