نویسنده = بهاءالدین نجفی
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی: مطالعه موردی محصول گندم در شهرستان مرودشت

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 41-72

هادی هادی پور؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


2. بررسی کارایی صنایع تبدیلی در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 79-100

پانته آ محبان؛ سید نعمت‌الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


3. اندازه‌گیری تنوع زراعی محصولات کشاورزی استان فارس و عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص های تنوع

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 81-97

ابوذر روستا؛ بهاءالدین نجفی؛ سیدنعمت الله موسوی


5. بررسی آثار رفاهی کاهش تعرفه واردات در بازار برنج

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 181-197

مهرداد باقری؛ بهاءالدین نجفی


6. آثار اصلاح یارانهی غذا بر تولید و سهم عوامل تولید در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 77-98

آیت اله کرمی؛ بهاءالدین نجفی؛ عبدالکریم اسماعیلی


8. اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 1-3

بهاءالدین نجفی؛ زکریا فرج زاده


9. اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولید کننده ی بخش کشاورزی در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 15-34

ابوالقاسم برقندان؛ بهاءالدین نجفی


10. بازار یابی ماهی در استان هرمزگان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 77-100

عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ داریوش رحمتی