کلیدواژه‌ها = الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای حذف یارانه نان بر تغییر نرخ وابستگی به واردات و امنیت غذایی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 55-82

الهام سفلایی شهربابک؛ سید حبیب الله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی