کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی: مطالعه موردی محصول گندم در شهرستان مرودشت

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 41-72

هادی هادی پور؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


4. مطالعه نظام بهره برداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 23-40

زهرا باقرامیری؛ بهروز رسولی؛ محمدصادق اللهیاری؛ جعفر عزیزی