کلیدواژه‌ها = صادرات
تعداد مقالات: 11
2. بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه کشاورزان پسته کار استان کرمان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-19

فهیمه جعفری مهدی آباد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمدرضا اسلامی


4. مقایسه قدرت پیش‏بینی روش‏های شبکه‏های عصبی مصنوعی و ARIMA در پیش‏بینی صادرات پوست و چرم ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 125-143

فایزه سیف الحسینی؛ امیر محمدی نژاد؛ رضا مقدسی


5. بررسی اثرات جانبی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی بر بازار پسته ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 161-184

مهرداد باقری؛ فاطمه معززی


6. شبیه سازی اثر افزایش هزینه های تولید بر صادرات و قدرت بازار پسته ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 169-187

فرزانه طاهری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ ذکریا فرج زاده؛ مهدی جوکار


7. تعیین مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار صادرات و واردات جهانی زعفران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 59-76

سید کمال صادقی؛ صابر خداوردیزاده؛ محمد خداوردیزاده


8. اثر اعتبارات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-16

محبوبه میر احمدی؛ جواد ترکمانی


9. بررسی مزیتنسبی تولید ، صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره سبز

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 101-122

حامد نجفی علمدارلو؛ یوسف حسنی


10. آثار جهانی شدن بر صادرات محصولات کشاورزی: مطالعه ی موردی زعفران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 43-61

سیدنعمت اله موسوی؛ سعید یزدانی؛ محمد رضا رضایی


11. بررسی عامل های موثر بر صادرات خاویار ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-16

یاسر فیض آبادی؛ مائده غلام نژاد؛ مهناز رمضانی