کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 14
1. ارزیابی سیاست های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پسته در ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 91-111

فرشاد احمدی؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی


2. اندازه‌گیری ریسک قیمت پسته و تعیین عوامل موثر بر آن در استان‌های مهم تولیدکننده پسته

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 237-262

مرتضی تهامی پور؛ ویدا ورهرامی؛ وجیهه قویدل


3. بررسی رقابت ایران و آمریکا در چارچوب انحصار چند جانبه در بازار جهانی پسته

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 225-242

عفت قربانیان؛ عبدالکریم اسماعیلی


4. اثر بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل بر وضعیت رقابتی تولید پسته در ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 151-170

فاطمه کشیری کلائی؛ سیدعلی حسینی‌یکانی؛ سیدمجتبی مجاوریان


6. بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه کشاورزان پسته کار استان کرمان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 1-19

فهیمه جعفری مهدی آباد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمدرضا اسلامی


8. ارزیابی پایداری اکولوژیک و اقتصادی پسته در استان کرمان و تعیین عوامل موثر بر آن

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-23

حسین رضائی نژاد اشکوری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ بهاء‌الدین نجفی


10. شناسایی عوامل ﻣوثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان سیرجان (با استفاده از رگرسیون توبیت)

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 175-190

احمد اکبری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ فهیمه یزدانی


11. بررسی اثرات جانبی برداشت بی رویه آب های زیرزمینی بر بازار پسته ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 161-184

مهرداد باقری؛ فاطمه معززی


12. شبیه سازی اثر افزایش هزینه های تولید بر صادرات و قدرت بازار پسته ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 169-187

فرزانه طاهری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ ذکریا فرج زاده؛ مهدی جوکار


13. بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 87-103

سیدابولقاسم مرتضوی؛ حامد نجفی ‌علمدارلو؛ محمد خداوردیزاده


14. بررسی بازار صادراتی پسته ایران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 101-116

مهدی اعظم زاده شورکی؛ رحیم محمودگُردی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی