کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
تعداد مقالات: 5
1. اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 259-280

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصظفی مردانی نجف آبادی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


2. شبیه سازی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه های چندعامله مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (MP-MAS) در شهرستان بابلسر

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 269-296

کمال عطایی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی


3. اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی بر الگوی کشت در قالب برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی گهرباران ساری)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 263-276

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


5. اثرات حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ورامین

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 53-68

اسماعیل پیش بهار؛ سمانه خدابخشی