کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارزش افزوده‌ بخش کشاورزی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 191-206

رویا آل عمران؛ سیدعلی آل عمران


2. تعیین ظرفیت تولید و اشتغال رشته فعالیت زنبورداری استان کرمان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 235-254

فرشید سلیمانی نژاد؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ معین جلالی خلیل‌آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


3. مقایسه‌ تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 22-38

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان


4. ارزیابی آثار بالقوه‌ی تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت همدان- بهار

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 95-112

شیوا سلطانی؛ سیدحبیب‌الله موسوی


5. بررسی تأثیر توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 115-134

مهلا افشارپور؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مصیب پهلوانی


6. بررسی نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 45-60

فرزانه طاهری؛ سید نعمت اله موسوی