کلیدواژه‌ها = شاخص مالم کوئیست
تعداد مقالات: 4
1. بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید پیاز در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 153-172

علی شهنوازی


2. تحلیل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 157-172

محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی


3. بررسی روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 83-98

جواد خزاعی؛ بهزاد امرایی؛ سیدمحمدجعفر اصفهانی


4. بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید محصول گندم دیم در شمال کشور

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 137-155

فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ سینا احمدی کلیجی؛ مرضیه امین‌روان