کلیدواژه‌ها = گوشت مرغ
تعداد مقالات: 6
3. الگوی انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و مهمترین شریک تجاری

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 99-112

فروز جزقانی؛ مقدسی رضا؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد


4. بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 179-193

رضا حیدری کمال آبادی؛ ناصر شاهنوشی


5. کشف قیمت ها در بازار گوشت مرغ– کاربرد نمودارهای غیر سیکلی جهت دار

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 79-98

رضا مقدسی؛ هانیه یوسفی متقاعد


6. اثر سیاست تعرفه ای بر قیمت داخلی گوشت مرغ و گوساله در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 107-124

لیلا یزدان شناس؛ زوار پرمه؛ زهرا آقاجانی