کلیدواژه‌ها = ساختار بازار
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات انار ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 1-16

سید امیر آثاری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی


3. تعیین مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار صادرات و واردات جهانی زعفران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 59-76

سید کمال صادقی؛ صابر خداوردیزاده؛ محمد خداوردیزاده


4. بررسی مزیتنسبی تولید ، صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره سبز

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 101-122

حامد نجفی علمدارلو؛ یوسف حسنی