کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی: مطالعه موردی محصول گندم در شهرستان مرودشت

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 41-72

هادی هادی پور؛ سید نعمت الله موسوی؛ بهاءالدین نجفی


2. تعیین الگوی کشت بهینه بخش مرکزی شهرستان سیرجان با توجه به پایداری منابع آب و محیط زیست

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 283-304

عباس میرزایی؛ قاسم لیانی؛ حسن آزرم؛ سیامک جمشیدی


3. تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی باغدران مرکبات در شهرستان بابل

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 65-79

رسول محمدرضایی؛ کمیل مهجوری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ کمال عطایی سلوط


4. اثر تناوب زراعی بهینه بر پایداری درآمد کشاورزان : مطالعه موردی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 81-92

محمد آقاپور صباغی؛ حامد رفیعی