دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

مسلم سواری؛ عباس میرزایی؛ زینب اسدی


2. ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای مالی سرمایه‏گذاران در فعالیت های زیست محیطی بر مبنای ادراک از بازده پورتفوی سهام و مکانیزم های روانشناختی در بورس اوراق بهادارتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

امیرمسعود جهانی؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین


3. بازنگری رابطه‌ی میان شدت انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران؛ شواهدی جدید بر پایه رهیافت خودرگرسیون برداری پانلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.30495/jae.2021.4650

معین نقشبندی؛ یوسف محنت فر؛ سعید راسخی


4. بررسی پیامد های اقتصادی زمانبندی اخبار سود پیش بینی شده شرکتهای کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.30495/jae.2021.24301.2142

اصغر کریمی خرمی؛ علیرضا زارعی؛ سعید علی احمدی


5. تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره‌های بحران غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.30495/jae.2021.24525.2151

بابک اسماعیلی؛ شهریار نصابیان؛ سید نعمت اله موسوی؛ مرجان دامن کشیده؛ علی اکبر خسروی نژاد