تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره‌های بحران غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری اقتصاد

2 nhkadhv

3 معاونت برنامه ریزی واموراقتصاددانش بنیان دانشگاه آزاد مرودشت

4 استادیار

چکیده

مقدمه و هدف: وابستگی اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی به درآمدهای نفتی منجر به این شده که تکانه های قیمت نفت اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد این کشورها و بخصوص قیمت مواد غذایی و کشاورزی داشته باشد که این موضوع بر امنیت غذایی در آینده تاثیر گذار خواهد بود.
مواد و روش­ها: هدف این مقاله بررسی تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره‌های بحران غذایی با رویکرد Panel VAR است. برای این منظور از اطلاعات آماری 14 کشور واردکننده نفت و 10 کشور صادرکننده نفت در دوره زمانی 2018-1990 استفاده شد. متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه شامل قیمت  محصول های (ذرت، برنج، سویا، گندم و جو) ، نرخ ارز حقیقی، قیمت نفت خام، تولید جهانی نفت، فعالیت اقتصادی واقعی جهانی و ذخایر احتیاطی نفت می باشد.
یافته­ها: نتایج حاصل از برآورد تغییرات قیمت محصولات کشاورزی (بخصوص ذرت و سویا) نشان داد که شوک‌های نفتی علاوه بر تأثیر مستقیم، به‌طور غیرمستقیم و از طریق شوک­های عرضه و تقاضای کل قیمت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار می­دهند. واکنش قیمت این محصولات به شوک­های نفتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت، شدت و الگو در دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت مشابه و به شکل معناداری مثبت است.
بحث و نتیجه­گیری: بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که شوک‌های بخش عرضه و تقاضای نفت نسبت به شوک نرخ ارز و قیمت نفت تأثیر بیشتری بر افزایش در قیمت محصولات کشاورزی داشته است که این موضوع به دلیل جایگزین سازی سوخت­های زیستی به جای سوخت های فسیلی در کشورهای واردکننده نفت نسبت به کشورهای صادرکننده نفت رخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Price Fluctuation on the Price of Agricultural Products Considering the Food Crisis Periods

نویسندگان [English]

  • babak esmaeili 1
  • shahriar nessabian 2
  • seyed nematollah mousavi 3
  • marjan damankeshideh 4
  • ali akbar khosravi nejad 4
1 دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز
2 دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز
3 دانشگاه آزاد مرودشت
4 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
چکیده [English]

Introduction: Fluctuations of oil price and petroleum products have had different effects on great economic variables. One of these cases would be Dutch Disease in some countries. The aim of this paper is to study The effect of Oil Price Fluctuation on the Price of Agricultural Products.
Materials and Methods: In this paper we used the PVAR method. The statistical information of 14 oil-importing countries and 10 oil-exporting countries in the time period of 1990-2018 was used. The variables used in this study include corn price logarithm, rice price logarithm, soybeans price logarithm, wheat price logarithm, barley price logarithm, real currency rate logarithm, crude oil price logarithm, world oil production logarithm, world real economic activity logarithm and oil safety reserve logarithm.
Findings: The price reaction of these products to oil shocks, total demand and merchandise market are similar and meaningfully positive in both oil exporting and oil importing countries in terms of direction, intensity and pattern. The results indicate that the oil price shocks lead to an increase in the price of agricultural products.
Conclusion: It seems that to The results concluded out of price change estimations of agricultural products (corn and soybeans in particular) show that in addition to direct effect, oil shocks indirectly influence the price of agricultural products via total supply and demand shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price
  • Food Crisis
  • agricultural products
  • Inflation Rate
  • Panel VAR Approach (PVAR)