اثرات حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

چکیده

پرداخت یارانه بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است، به گونه­ای که در برنامه­های  توسعه­ی اخیر همواره دولت به­دنبال هدفمندسازی نظام پرداخت یارانه­ها بوده است. از سال 1390 (سال زراعی 91-1390) یارانه­ی برخی از نهاده­های کشاورزی مانند کود، سم و حامل­های انرژی هدفمند گردیده است. با توجه به اینکه شهرستان ورامین یکی از قطب‌های اصلی تولید کشاورزی در استان تهران می‌باشد، این پژوهش اثرات هدفمندی یارانه­ی نهاده­های کشاورزی بر الگوی کشت این شهرستان با استفاده از رهیافت برنامه­ریزی ریاضی مثبت همراه با تکنیک حداکثر آنتروپی را مورد بررسی قرار می‌دهد. محدودیت­های سیاستی در قالب 2 سناریو بیان گردید و نتایج حاکی از آن بود که سطح زیرکشت محصولات گندم آبی، جوآبی، یونجه و ذرت نسبت به سایر محصولات در مقابل افزایش قیمت نهاده­ها و محصولات تغییرات کمتری داشته و محصول پیاز بیشترین حساسیت را داشته به­طوری که از الگوی کشت منطقه حذف گردیده است. سیاست­های حمایتی جهت افزایش سطح زیرکشت و جلوگیری از حذف محصولات از الگوی کشت منطقه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Elimination Subsidies of Agricultural Inputs on Cropping Pattern in Varamin Region

نویسندگان [English]

  • A. P 1
  • S. KH 2
چکیده [English]

Subsidy imposes heavy financial burden upon public budget and as such Iranian government is looking for improvement of the subsidies programs recently. Since implementation of subsidy reform in 2011, some agricultural inputs subsidies such as fertilizers, pesticides and energy have been reduced. In this study, the effects of Target orientation of subsidies of agricultural inputs on cropping pattern of Varamin Township by using Positive Mathematical Programming approach with maximum entropy techniques have been determined. Policy limits are expressed in terms of two scenarios and the results indicated that acreage of cotton, wheat, barley, alfalfa and corn were less sensitive to increase in inputs prices compare to other crops. Onion was highly sensitive to increase in input prices and was removed from cropping pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cropping Pattern
  • Positive Mathematical Programming
  • Maximum Entropy
  • Varamin .Iran