بهره‌برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه‌ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

2 دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در مطالعه­ی حاضر، مدیریت آب سد لار با استفاده از روش از برنامه­ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله­ای مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه­ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله­ای از ترکیب دو برنامه­ریزی پویا و نادقیق در چارچوب بهینه­سازی تصادفی تشکیل شده است. داده­های مطالعه از سازمان آب منطقه­ای و شرکت آب و فاضلاب استان تهران و برای سال­های 65 تا 92 جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که در بدترین شرایط طی سه سال آینده در بخش شهری (54 و0) و در بخش کشاورزی (48 و0) میلیون مترمکعب کمبود آب رخ خواهد داد. کاهش 8/0 مترمکعب در الگوی مصرف ماهانه­ی بخش شهری و افزایش 12 درصد در راندمان آبیاری بخش کشاورزی تحت پوشش سد لار راهکارهای مناسبی برای رویارویی با بحران کم آبی در سه سال آینده می باشد. لذا توصیه می شود که مدیران در جهت افزایش راندمان آبیاری کشاورزی و آموزش کشاورزان در این جهت گام بردارند.
 
طبقه­ بندیJEL :Q25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Marketing Mixed Elements in Consumers, Satisfaction: A Case Study of Fish in Khoramshahr

نویسندگان [English]

  • f. r 1
  • a. k 2
چکیده [English]

In the present study, Lar dam water management was investigated to optimize water extraction.  For this purpose, Inexact five stage stochastic programming combined with dynamic optimization framework was used. Needed data were collected from regional water organization and Tehran Province Water and Wastewater Company for 1986 to 2013. The results showed that in the worst condition urban and agricultural sector would face water shortage of (0, 54) and (0, 48) million cubic meters, respectively in the next three years. Reduction of 0.8 cubic meters in monthly water consumption of urban sector and 12 percent increase in efficiency of water used for irrigation in the agricultural sector of downstream of Lar Dam is a solution to combat water shortages in coming three years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic programming
  • five stage method
  • inexact parameters
  • uncertainty
  • Lar Dam