بررسی تاثیر تخریب منابع آب زیرزمینی بر ارزش اقتصادی سرمایه کشاورزان پسته کار استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین قیمت واقعی آب بر اساس ارزش ایجاد شده توسط این نهاده در تولید محصولات کشاورزی ضروری می­باشد. در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، ارزش اقتصادی بسیار بالای آب در مقابل هزینه­های تامین آب و عدم کنترل و مدیریت مناسب، باعث بهره­برداری    بی­رویه از آب­های زیرزمینی شده است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره­برداری بی­رویه، بر روی ارزش مالکیت آب برای کشاورز، در سال 1391، در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه (روش نمونه­گیری خوشه­ای)، اطلاعات مورد نیاز به­دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط ارزش تعیین شده در این منطقه 7300 ریال برای هر متر مکعب آب به­دست آمد که با کمیت و کیفیت منابع آب ارتباط معنی­داری در سطح یک درصد داشت. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی­رویه از آب­های زیرزمینی پیشنهاد شد تا ضمن کاهش تدریجی پروانه­های بهره­برداری از منابع آب، نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته کاری و مناطقی که برای اولین بار برای کشت پسته اقدام می­نمایند، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در ارزیابی­های اقتصادی جهت کشت پسته در مناطق جدید به هزینه­ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهکار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امکان مخلوط نمودن آب­های شور و شیرین و استفاده از سیستم­های آب شیرین کن می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of groundwater over using effects on economic value of pistachio producers’ capitals in Kerman province

نویسندگان [English]

  • F. Jafari
  • M. Abdollahi
  • M. R. Eslami
چکیده [English]

Investigation of groundwater over using effects on economic value of pistachio producers’ capitals in Kerman province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Over-Use
  • Dealing Value Of Water
  • Rafsanjan Plain