دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 1-276 
2. بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در ایران

صفحه 17-38

نسیم جعفری لیسار؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی


6. چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی و آثار آن بر الگوی کشت محصولات زراعی دشت قزوین

صفحه 101-130

مهدی شعبان زاده؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ سید صفدر حسینی؛ سعید یزدانی