دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 1-318 
4. بررسی آثار رفاهی سیاست‌های قیمت‌گذاری برنج در ایران

صفحه 73-94

نسیم جعفری لیسار؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی


5. برآورد کشش های تقاضای چای در ایران به روش داده های ترکیبی

صفحه 95-110

سیاوش فلاح علی‌پور؛ رضا اسفنجاری کناری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ سیده صدیقه احمدزاده


10. بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر قیمت گندم

صفحه 195-220

لیلا ابوالحسنی؛ حمید رضا طاهرپور؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ ارش دوراندیش


13. بررسی کارایی انرژی در واحد‌های پرورش ماهی شهرستان شیروان

صفحه 259-278

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ عصمت مجرد؛ مائده هنرمند