راهنمای نویسندگان

ضمن تشکر از انتخاب نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی برای انتشار دستاوردهای علمی و نتایج تحقیقات خود، این نشریه اعلام می‌دارد که رعایت شیوه‌نامه زیر در ارسال و نگارش مقالات، امری ضروری است، در غیر این صورت، مقاله وارد فرآیند داوری نخواهد شد. مقالات دارای فرمت نشریه و دارای محتوای علمی و جدید، توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری می‌شود و در صورت تصویب، بر طبق ضوابط، به نوبت، چاپ خواهند شد.

 

بند 1:  فایل‌های ضروری

v    فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان بارگذاری شود.

v    فایل برگ شناسه (مشخصات نویسندگان) که شامل نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت، نشانی، شماره تلفن همراه، پست الکترونیکی و تاریخ و محل انجام تحقیق است، ارسال گردد (نویسنده مسئول نیز مشخص گردد).

v    فایل تعهدنامه، تکمیل شده و با امضا بارگذاری شود.

v    فایل تعارض منافع با امضای نویسنده مسئول مقاله ارسال شود.

v    در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، حتماً مشخصات کامل مجمع ارسال گردد.

 

بند 2: شیوه نگارش

v    متن مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه‌ها دقت لازم مبذول گردد (همچنین مقالاتی به داوری ارسال می‌شود که اشتباهات نگارشی، ویرایشی و املایی نداشته باشد، لذا نویسنده مسئول، قبل از ارسال یکبار مقاله را از این جهت بررسی نماید.)

v    در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و در موارد ضروری، می‌توان عین کلمه لاتین پانویس (Footnote) شود(تمامی پانویس‌های انگلیسی با فونتTimes New Romanبااندازه 9 باشد و شماره‌گذاری پانویس‌‌ها در هر صفحه از یک شروع شود).

v    روابط و فرمول‌های مورد استفاده در متن مقاله حتماً به صورت تایپ شده و قابل ویرایش باشند (Word/Insert/Equation). فرمول در منتهی‌الیه سمت چپ و شماره آن در منتهی‌الیه سمت راست بوده و بصورت منظم شماره‌گذاری شوند (روابط و فرمول‌ها به صورت تصویر و عکس قابل قبول نیست).

v    برای طبقه‌بندی JEL به آدرسhttps://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php مراجعه شود.

v    حجم مقاله نباید از حدود 18صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.

v    فاصله خطوطsingle  باشد و در تمام متن مقاله رعایت شود.

v    برای تنظیم صفحات مقاله، حاشیه بالا، پایین و چپ هرکدام 2 سانتیمتر و حاشیه‌ی راست 3 سانتیمتر  در نظر گرفته شود.

v    حتماً فاصله‌ها وخصوصاًنیم‌فاصله‌ها در کل متن رعایتشود.

v    دستورهای نقطه‌گذاری (Punctuation) در متن مقاله رعایت شود (گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) لازم نیست، اما بعد از آن‌ها، حتماً یک فاصله درج شود)

v    خط اول هر پاراگراف 5/0 سانتیمتر تورفتگی داشته باشد.

v    فونت‌های و اندازه‌ی مربوط به هر بخش به دقت و طبق دستورالعمل بند 3 رعایت شود.

v    مسئولیت صحت متن مقاله و مطالب بیان شده به عهده نویسنده(گان) است.

 

بند 3: مشخصات بخش‌های مختلف مقاله

بخش‌های مقاله

توضیح

عنوان

عنوان در وسط صفحه اول با فونت Titr 16 B نوشته شود. عنوان مقاله باید کوتاه و روان و بیان‌کننده محتوای مقاله باشد.

چکیده

چکیده فارسی باید حداکثر 200 کلمه و در قالب یک پاراگراف با فونت B Mitra 12 تنظیم گردد و در عین مختصر بودن، به‌روشنی گویای محتوای مقاله باشد.چکیده باید تمامی بخش‌های مقاله، یعنی هدف مطالعه، روش‌ها و شیوه‌ انجام، نتایج و پیشنهادها را دربرگیرد. (واژه "چکیده" با فونت B Titr 11 نوشته شود).

طبقه‌بندی JEL

بعد از چکیده فارسی و بر اساس لینک گذاشته شده و با فونت  Times New Roman10 نوشته شود.

واژه‌های کلیدی

سه تا پنج کلمه کلیدی در مورد زمینه تحقیق با فونت B Mitra 10 و به ترتیب الفبایی کلمات نوشته شود. عین واژه‌های عنوان در این بخش تکرار نشود. ("واژه‌های کلیدی" با فونت B Titr 11 نوشته شود)

مقدمه

متن مقدمه با فونت B Mitra 11 تنظیم شود. مقدمه باید شامل اهمیت موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن باشد و در آن به مبانی نظری و پیشینه پژوهش‌های مرتبط اشاره شود و در نهایت هدف از انجام تحقیق به وضوح قید گردد. (واژه "مقدمه" با فونت B Titr 11 نوشته شود)

مواد و روش‌ها

  متن این بخش با فونت B Mitra 11 تنظیم شود.  در این قسمت باید روش‌های به‌کار رفته، داده‌های مورد استفاده، سال انجام تحقیق، جامعه و نمونه (در تحقیقات میدانی) اشاره شود. (واژه‌ "مواد و روش‌ها" با فونت B Titr 11 نوشته شود)

نتایج و بحث

متن نتایج با فونت B Mitra 11 تنظیم شود و شامل تجزیه و تحلیل نتایج به­دست آمده در ارتباط با کار تحقیق مورد نظر باشد. (واژه‌ "نتایج و بحث" با فونت B Titr 11 نوشته شود)

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

متن این بخش با فونت B Mitra 11 نوشته شود. (واژه‌ "نتیجه‌گیری و پیشنهادها" با فونت B Titr 11 نوشته شود)

منابع

کلیه منابع این بخش باید به انگلیسی و با فونت Times New Roman10 نوشته شود و تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد. منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه تحقیق مورد نظر باشد. (واژه‌ "منابع" با فونت  B Titr 11 نوشته شود)

عنوان انگلیسی

برگردان دقیق عنوان فارسی باشد و ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود. مثال:

Optimal Crop Pattern with Aim of Reduction in ...

Abstract

ترجمه انگلیسی برگردان دقیق چکیده فارسی و با فونت Times New Roman10نوشته شود. (واژه‌ "Abstract" با فونت Times New Roman10 نوشته شود)

JEL Classification

بعد از چکیده انگلیسی  نوشته شود (واژه‌ "JEL Classification" با فونت Times New Roman10 نوشته شود)

Keywords

برگردان دقیق واژه‌های کلیدی فارسی باشد. (واژه‌ "Keywords" با فونتTimes NewRoman10 نوشته شود)

 

 بند 4: جداول

    جدول‌ها به تعداد محدود، در محل خود در متن مقاله و گویای نتایج مندرج در آن باشد.

    جدول‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

  عنوان فارسی در بالا و وسط چین با فونت B Titr 10 و عنوان انگلیسی در زیر آن با فونتTimes New Romans 10  به صورت Bold نوشته شود.

    توضیحات و منبع جدول با B Mitra 11 و معادل انگلیسی در زیر آن با فونتTimes New Romans 9  نوشته شود.

    اعداد داخل جدول همگی به انگلیسی نوشته شود و علامت نقطه به عنوان اعشار استفاده شود.

    جداول فاقد خطوط عمودی باشد و از چپ به راست تنظیم شود.

 

جدول 1- رتبه‌بندی و تخمین وزن برای...

Table 1- Ranking and estimated weights for …

متغیرها

variables

وزن متوسط

Average weight

وزن نسبی

Relative weight

 

انحراف استاندارد

Standard of deviation

فروش

Sale

4.43*

0.21

0.44

هزینه

Cost

4.36*

0.20

0.48

تولید

Product

4.29*

0.20

0.87

….

4.14

0.19

0.51

….

4.07

0.19

0.87

متوسط

Average

4.26

0.20

0.63

* اعداد بالاتر از متوسط ...

* Numbers of above average

 

بند 5: نمودارها و اشکال

    شکل‌ها و نمودارها در موارد ضروری، به تعداد محدود با کیفیت خوب و در محل مورد نظر در متن آورده شود.

    شکل‌ها و نمودارها همگی با عنوان "شکل" آورده شده و به ترتیب شماره‌گذاری شود.

    عنوان فارسی در پایین و وسط چین با فونت B Titr 10 و عنوان انگلیسی در زیر آن با فونتTimes New Romans 10  و به صورت Bold نوشته شود.

    عنوان معرف محتوای ارائه شده در آنها باشد و حتماً در متن مقاله با ذکر شماره به آنها اشاره و توضیح و تفسیر آن ارائه شود. 

    محورهای افقی و عمودی نمودارها نام‌گذاری شده و در صورت داشتن واحد، برای هریک نوشته شود.

    نمودارها از چپ به راست رسم شوند.

 

 

شکل 1- روند فروش محصولات کشاورزی ...

Fig. 1- Sales of agricultural products

 

بند 6: نحوه‌ی نگارش منابع

منابع درون متن:

  ارجاع به منابع در جای خود و  پس از یک مطلب مهم برگرفته از مطالعات دیگران قید می شود.

 منبع موردنظر، در پایان جمله در داخل پرانتز، برای کلیۀ منابع فارسی و لاتین فقط به انگلیسی نوشته شود.

 

     سال­های شمسی به میلادی تبدیل شوند.

 منابعی که دو نویسنده دارند، اسم هر دو نویسنده و تاریخ قید شود. ((Wang & Lu, 2020 و یا برای   منبع فارسی Hosseini & Taghavy, 2019)).

  منابع با بیش از دو نفر نویسنده ، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن  "et al.," (ایتالیک) همراه با تاریخ نوشته شود. ((Wang et al., 2020 و برای منبع فارسی Hosseini et al., 2019))

   در صورتی که از چند منبع استفاده شده با علامت " ; " منابع از هم جدا شود و به ترتیب سال انتشار  نوشته شود (مثالLu, 2018; Mohammedi & Alavy, 2017; … ).

     درصورت استفاده از یک سایت، نام سازمان مربوطه و سال گزارش شود (FAO, 2018).

     برای نوشتن منابع در وسط و یا ابتدای جمله به صورت زیر عمل شود:

در پژوهشی دیگر Wang et al. (2019) دریافتند که مدیریت آب کشاورزی با تدوین الگوی کشت بهینه.........

  Hosseini (2016) در مطالعه خود نشان داد که.........  

نتایج این بخش با یافته‌های Martiny (2019) مطابقت دارد و.......

 

 منابع انتهای متن:

      تمام منابع مورد استفاده در فهرست منابع باید به انگلیسی نوشته شود.

    برای منابع فارسی، منابع به انگلیسی ترجمه شوند، سال‌های شمسی به میلادی تبدیل و سپس مقابل آنها عبارت "(In Persian)" ذکر شود. در برگردان اسامی افراد و سال دقت شود.

    منابع بدون شماره‌گذاری با ترتیب الفبایی نام‌خانوادگی نویسنده و به صورت Hanging 0.5cm نوشته   شوند (خط دوم و سوم منبع باید 5/0سانتیمتر فرورفتگی داشته باشد(.

     در منابع مورد استفاده نام ژورنال‌ها به صورت کامل و ایتالیک نوشته شود.

    وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، ترتیب شماره‌گذاری این مقاله‌ها بر حسب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد.

       از قالب‌های زیر برای ارائه فهرست منابع استفاده شود:

 

- نشریه‌های‌ علمی

در مورد مقاله، به ترتیب نام‌خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک آن (به همین ترتیب سایر نویسندگان)، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد و اولین و آخرین صفحه مقاله نوشته شود. مانند:

 

Lehr, U., Nitsch, J., Kratzat, M., Lutz, C., and Edler, D. (2008). Renewable energy and employment in Germany. Energy Policy, 36(1): 108-117.

 Mohammadi H., Saghaian S.H., and Tohidi A. 2015. An empirical investigation of the exchange rate fluctuations and pass-through to Iran's pistachio export prices. Iranian Journal of Economic Research, 20(65): 159-184. (In Persian)

کتاب-

در مورد کتاب، به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل انتشار  نوشته شود. مانند:

McNelis P.D. (2005). Neural networks in finance: gaining predictive edge in the market. Elsevier Academic Press, California.

- فصلی از کتاب تدوین شده (Edited book)

Johnson, D.W. and Todd, D.E. (1998). Effects of harvesting intensity on forest productivity and soil carbon storage. In: Lal, R. (Eds.), Management of Carbon Sequestration in Soils. Part 2. 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, FL.

- همایش‌ها

Pufahl A., and Weiss C.R. (2008). Evaluating the effects of farm programs: results from propensity score matching. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), August, 2008.  Copenhagen, Denmark.

-پایان‌نامه

 Coabal, E. (2019). Modeling and economic analysis of a crop-livestock production system. Ph.D. Thesis of of Agricultural Economics. University of Amsterdam, Netherlands.

 Assadollahi, F. (2000). Policies and strategies of agriculture development in Iran. Master Thesis of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran. (In Persian)  

-سایت

FAO. (2016). FAOSTAT. Available online at: http://faostat.fao.org/site/747

دریافت فرم تعارض منافع